Silikony na formy

Gwarancja Bramy garażowe rolowane

7. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Producenta zgłosi się u Klienta w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji (oględziny, naprawa lub wymiana wyrobu) i nie jest w stanie tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Klienta. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas o czas wynikający z tego faktu zwłoki. Jeżeli Klient dwukrotnie uniemożliwi dokonanie oględzin, naprawy lub wymiany wyrobu, uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych a reklamacja traktowana będzie jako nieuzasadniona.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji/ wezwania Serwisu Klient zostanie obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez Producenta.

9. Podstawą do określenia należności za usunięcie usterki jest protokół sporządzony po jej usunięciu.

Bramy garażowe rolowane | 1 | 2 | 3 | dodatki | alarmy