Silikony na formy

Gwarancja Bramy garażowe rolowane

5. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej lub telefonicznie z podaniem opisu usterki oraz okoliczności jej zaistnienia.

6. Podstawą rozpatrzenia reklamacji wyrobu jest przedstawienie przez Klienta, upoważnionemu przez Producenta pracownikowi serwisu, Karty Gwarancyjnej wraz z ważnym dokumentem zakupu (faktura lub rachunek uproszczony). W przypadku reklamacji produktów firmy SOMFY należy dodatkowo dołączyć Kartę Gwarancyjną producenta. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji występuje pod warunkiem całkowitego uregulowania należności wobec Producenta.

Bramy garażowe rolowane | 1 | 2 | 3 | dodatki | alarmy