Silikony na formy

Gwarancja Bramy garażowe rolowane

1. Producent gwarantuje sprawne działanie wyrobu, zgodnie z wytycznymi określonymi w instrukcji obsługi,

2. Gwarancja obejmuje:
- sprawność mechaniczną zamontowanych lub/i dostarczonych wyrobów, w okresie 24 miesięcy
- napęd elektryczny w okresie 24 miesięcy,
- trwałość powłok lakierniczych w okresie 24 miesięcy
licząc od daty wystawienia faktury.

Bramy garażowe rolowane | 1 | 2 | 3 | dodatki | alarmy